Så påverkas ditt företag av EU:s taxonomi

Nu kommer de nya reglerna för EU:s taxonomiförordning. Kommer ditt företag gynnas eller straffas av reglerna? Robert Vangstad, expert på EU-taxonomi, hjälper dig att navigera bland regelverken och förstå hur ditt företag påverkas.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Lyssna

Så påverkas ditt företag av EU:s taxonomi

EU-taxonomin är ett klassificeringssystem som visar om ett företag är miljömässigt hållbart eller inte. Taxonomiförordningen trädde i kraft fullt ut den 1 januari 2023 och påverkar alla företag och organisationer.

I poddavsnittet ”Så påverkas ditt företag av EU:s taxonomi” har vi med oss Robert Vangstad från organisationen Carbon Free Alliance, som är expert på regelverken. Tillsammans med Andreas, VD på Enrad, diskuteras hur taxonomin påverkar dig som arbetar med energi, värme och kyla.

Lyssna på avsnittet eller läs sammanfattande insikter här.

”Nu är smekmånaden över: 50 000 företag i EU ska redovisa sitt hållbarhetsarbete”

Bakgrunden till EU:s taxonomi är de 17 globala målen som tagits fram av FN. En av flera strategier för att nå målen var att införa ”The Green Deal” – en plan för att minska växthusgasutsläpp och främja hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Som ett resultat av ”The Green Deal” utarbetade man EU-taxonomin – ett verktyg som kommer göra det omöjligt för företag att syssla med greenwashing. Andreas ser väldigt positivt på EU-taxonomin som bland annat kommer innebära att pengar satsas på rätt saker.

EU Taxonomin gäller för svenska företag som har mer än 500 anställda och antingen en årlig omsättning över 40 miljoner euro eller en balansomslutning över 20 miljoner euro. Men även små och medelstora företag som finns med i leveranskedjan till dessa företag kommer behöva redovisa data och information som stämmer överrens med taxonomins riktlinjer.

När 50 000 företag måste redovisa sitt arbete kring hållbarhet kommer det bli tydligt för investerare vad som är rätt eller fel.

”Smekmånaden för företag som håller på med greenwashing är äntligen över”, konstaterar Andreas.

Robert förklarar att EU-taxonomin bland annat kommer styra hur företag gör sina årsredovisningar och att dessa kommer följas upp av taxonomiförordningen, som alltså är en lagstiftning. Inom fastighetsbranschen är det Boverket som styr via klimatdeklarationer. Där kommer du behöva redovisa hur mycket koldioxid din fastighet släpper ut.

Brunt eller grönt – det finns inte längre några nyanser

Både Andreas och Robert tycker att det är fantastiskt att företag inte längre kan ligga och glida mitt emellan och hävda att man är grön. Taxonomin är så pass tydlig. Det innebär att om du marknadsför dig som ett miljömässigt hållbart företag, kommer alla kunna se om du talar sanning eller inte.

Robert ger ett tydligt exempel på hur taxonomin är nere och petar på detaljnivå i fastighetssektorn. Enligt taxonomin får du bara använda kranar som släpper ut max 3 liter vatten per minut. Släpper dina kranar ut 3,1 liter per minut klassas du som brun.

Så vad innebär det då för ett företag som klassas som brun?

Robert svarar att en spännande sak med EU-taxonomin är att man vågar sjösätta ett ambitiöst program som inte är helt klart. Därför är det fortfarande inte helt tydligt vad det kommer innebära för företagen. Men att det kommer kosta dem pengar är klart.

Bankerna och finansinstituten måste redovisa var de satsat sina pengar. De kommer inte vilja visa upp en brun portfölj och därför kommer det bli smärtsamt och ibland omöjligt att få finansiering till projekt eller initiativ som inte är gröna.

Naturliga köldmedier kommer bli enda valet

Andreas har i många år kämpat för att få bort syntetiska köldmedier från marknaden eftersom det är så dåligt för miljön. Uppdateringen av f-gasförordningen och EU-taxonomin kommer tillsammans bli en stark drivkraft för att skynda på utfasningen av syntetiska köldmedier.

Robert förklarar att genom taxonomin kommer man göra en helhetsbedömning av fastigheten vilket inkluderar uppvärmning och kyla. Så även om din fastighet har allt annat på plats, kommer den klassas som delvis brun om du använder dig av köldmedier som inte är bra för miljön. Det kommer sänka värdet på din fastighet.

Men hur vet man om man gör rätt?

Det kommer bli svårt att veta hur man ska fylla i taxonomin under en övergångsperiod. Om du som ska skriva en årsredovisning tvekar, behöver du skriva exakt vad det är du känner dig osäker på. I början blir det dessutom svårare för man har inga andra företag att jämföra sin årsredovisning med. Över tid kommer det bli enklare då man kan titta på varandras årsredovisningar för att göra rätt.

Både Andreas och Robert tror också att fler hållbarhetsexperter kommer bjudas in i ledningsgrupper. Kompetensen behövs på hög nivå för att säkerställa att verksamheten når upp till kraven.

Vi kan inte källsortera oss ur den globala uppvärmningen

Robert säger att vi har gjort misstaget att lägga skulden på individen alldeles för länge – som om vi kan källsortera oss ur den globala uppvärmningen. Inte heller flygskam mot individer är rätt, tycker Robert.

Däremot säger han att vi absolut ska få företag att skämmas om de klassas som bruna. Det är inte individen som ska rädda planeten, det är politiska och övergripande organisatoriska beslut som kommer göra skillnad. Miljöfrågan behöver ligga på en politisk nivå.

Så hur mycket arbetar regeringen med detta?

Robert är tveksam till att de svenska politikerna kommer göra så stor nytta under de närmsta åren. Däremot kommer bankerna och AP-fonderna att driva på frågan.

Han tror att regeringen kommer vakna till liv när de ser hur mycket tillväxt och nya jobb den gröna omställningen kommer innebära för Sverige. Vi skulle kunna få en marknadsledande position globalt om vi blir duktiga på det här.

USA kan bli ledande i miljöomställningen

Vem som står som ekonomisk vinnare på marknaden om fem år kommer enligt Andreas vara upp till landet, inte enskilda företag.

Han säger att vi svenskar brukar skälla mycket på USA för att de förbrukar stora delar av resurserna i världen. Men där har man redan nu pumpat in enorma pengar i den gröna omställningen och man ger fördelar till företag som arbetar miljömässigt hållbart.

Känslan hos både Andreas och Robert är att man håller tillbaka i Europa. Det skapar en oro att företag som arbetar hållbart kommer att lämna Europa.

Robert tror att en förklaring kan ligga i att vi fått en snedvriden politisk dimension i den gröna omställningen. Det har blivit vänster- och högerplacerat. Vilket är ofattbart, då miljöarbetet handlar om att vi alla ska få ett samhälle som vi kan leva i. Och det handlar om att undvika en global katastrof.

Vi måste sluta prata som partierna och börja prata om saker som grön tillväxt, gröna jobb och grön finansiering. Vår framtid ligger i att vi ska lyckas med miljömålen. Nu får vi bara hoppas att vår regering vaknar upp och förstår vilka stora möjligheter det kommer finnas i den gröna omställningen.

-------------------------

Vill du veta mer? Lyssna på podden med Robert och Andreas där de går in på ännu mer detaljer kring EU-taxonomin.

Vill du redan nu vara redo för den gröna omställningen? Vi på Enrad har över 15 års erfarenhet av att utveckla energieffektiva kyl- och värmesystem som använder naturliga köldmedier. Hör av dig till oss på info@enrad.se så hjälper vi dig.

Fler avsnitt

Så kommer Vasakronan ”förbi och fram” bland klimatkraven thumbnail

Så kommer Vasakronan ”förbi och fram” bland klimatkraven

20240627

Geoenergi – Grön värme och kyla under jord thumbnail

Geoenergi – Grön värme och kyla under jord

20240419

EU skärper f-gasförordningen thumbnail

EU skärper f-gasförordningen

20231109

Så sänker du dina elkostnader med energieffektivisering thumbnail

Så sänker du dina elkostnader med energieffektivisering

20231017

AI för kyla och värme thumbnail

AI för kyla och värme

20230816

Så påverkas du av nya f-gasförordningen thumbnail

Så påverkas du av nya f-gasförordningen

20230329

Lär dig allt om vätgas thumbnail

Lär dig allt om vätgas

20230313

Allt du behöver veta om solceller och hybridpaneler thumbnail

Allt du behöver veta om solceller och hybridpaneler

20221205

Allt du behöver veta om CO2 R744 thumbnail

Allt du behöver veta om CO2 R744

20221023

Allt du behöver veta om ammoniak R717 thumbnail

Allt du behöver veta om ammoniak R717

20220919

Allt du behöver veta om propan R290 thumbnail

Allt du behöver veta om propan R290

20220622

Regelverken för naturliga köldmedier thumbnail

Regelverken för naturliga köldmedier

20220519

Bli hållbar med rätt akustik thumbnail

Bli hållbar med rätt akustik

20220421

Köldmedier – hur ser framtiden ut? thumbnail

Köldmedier – hur ser framtiden ut?

20220322

Digitala utbildningar

Vill du lära dig mer om naturliga köldmedier?

I vår kostnadsfria utbildning får du större kunskap om de regler som gäller vid projektering och installation av kyl- och värmeanläggningar som använder naturliga köldmedier.

Är du redo att ta klivet mot ett klimatneutralt samhälle?

Då vill vi gärna höra från dig! Vi förstår att det kan finnas en del frågetecken när du står inför att byta ut det du är van vid mot något nytt. Men vi finns här för att besvara alla dina frågor, vare sig det handlar om våra produkter eller om naturliga köldmedier överhuvudtaget.