Investerare

Den här sidan är till för dig som är, eller vill bli investerare. Här finns bolagsinformation, rapporter och annan information som du kan ha nytta av. Undrar du något mer är du varmt välkommen att kontakta oss.

Styrelse

Jakob Granström, f. 1969

Styrelseordförande

Högskoleingenjör, energiteknik, Mälardalens högskola. Fil. Kand. i företagsekonomi, Handelshögskolan i Umeå/Mälardalens högskola. Civilingenjör maskinteknik, kraft och värmeteknologi, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Reservofficer i armén. Managmentkonsult hos ManTec AB och Accenture. Chefsbefattningar inom Johnson Controls under tio år. Under sex år fram till 2012 olika VD-befattningar inom Carrier. Numera konsult i egen verksamhet.

Aktieinnehav: 6666 aktier

Mats Jernsand , f. 1967

Styrelseledamot

Gymnasietekniker. Har under 30 år innehaft olika tekniska befattning inom privata bolag inom område kyla o värme teknik. Numera anställd på Steeltech i Alingsås AB som tillverkar storköks utrustning.

Aktieinnehav: 0 aktier

Ulf Herder, f. 1957

Styrelseledamot

Marknadsekonom och elingenjör. Har ca 30 års erfarenhet från kyl/värmebranschen i olika ledande befattningar, både i Sverige och internationellt. Har tidigare arbetat för bland annat Carrier och York samt som egen företagare i branschen. Idag anställd av Bravida Sverige AB för affärsutveckling av deras verksamhet inom kyla.

Aktieinnehav: 0 aktier

Jens Helgesson, f. 1966

Styrelseledamot

Studier i Naturvetenskap och företagsekonomi och sedan 1989 anställd vid Weland Stål AB, främst i rollen som inköpschef. Representerar även Weland i andra styrelser i bolag där Weland valt att engagera sig.

Aktieinnehav: 0 aktier

Viktiga datum för året

2022-02-25 – Bokslutskommuniké 2021

2022-04-29 – Delårsrapport 2022-Q1

2022-05-05 – Årsstämma

2022-08-26 – Delårsrapport 2022-Q2

2022-10-28 – Delårsrapport 2022-Q3

2023-02-24 – Bokslutskommuniké 2022