Naturliga köldmedier

I framtiden kommer naturliga köldmedier vara det enda valet. Att ställa om redan nu är en av de viktigaste sakerna du kan göra för vårt klimat. Här kan du läsa mer om naturliga köldmedier och vad f-gasförordningen innebär.
Påverkar inte växthuseffekten-icon

Påverkar inte växthuseffekten

Syntetiska köldmedier har en stor påverkan på växthuseffekten. Genom att byta ut mot naturligt gör du världen en stor tjänst.

Godkänd av EU-icon

Godkänd av EU

F-gasförordningen innebär att EU fasar ut köldmedier med hög miljöpåverkan. I framtiden kommer naturliga köldmedier vara det enda som finns kvar.

Många ställer om-icon

Många ställer om

Många har upptäckt fördelarna med naturliga köldmedier. Konsumenter vill se miljövänliga val, och genom att göra omställningen redan nu ligger ditt företag i framkant.

Vi behöver agera nu

Vanligtvis mäts GWP-värdet över en 100 års period. Men om vi ska klara av att bli klimatneutrala till år 2050 måste vi mäta över en 20-års period. Vi har inte 100 år på oss och övergången till naturliga köldmedier behöver ske nu. I tabellen kan du se en väsentlig skillnad mellan mätning över 100 år och mätning över 20 år.

Här finns en fullständig version av listan med äkta GWP där du kan läsa mer om vad det innebär.

 

Köldmedium GWP 100 år Äkta GWP 20 år
HFC/HFO 570-4200 1660-6600
CO2 1 1
Propan <1 <1
NH3 0 0

Digitala utbildningar

Vill du lära dig mer om naturliga köldmedier?

I vår kostnadsfria utbildning får du större kunskap om de regler som gäller vid projektering och installation av kyl- och värmeanläggningar som använder naturliga köldmedier.

 

Är det säkert med propan?

Att använda propan har sedan gammalt ett rykte om att vara brandfarligt. Men med den säkra hanteringen, vår långa erfarenhet och de moderna aggregat vi använder idag är det ett säkert alternativ.

Är det svårt att installera aggregaten?

Enrads produkter är gjorda för att passa med nya och gamla anläggningar. Installationen är därför snabb och smidig med enkla byten av komponenter.

Måste jag använda naturliga köldmedier?

EU håller just nu på att fasa ut f-gaser helt och hållet eftersom det visat sig göra stora avtryck på klimatet. Inom några år kommer naturliga köldmedier vara det enda valet.

Är det dyrt?

Naturliga köldmedier kostar lite mer än f-gaser. Men eftersom aggregaten är energieffektiva och byggda för lång hållbarhet, jämnar det ut sig till slut ändå.

Vilka naturliga köldmedier finns det?

Naturliga köldmedium är propan, CO2 och ammoniak, där propan har det lägsta verkliga GWP-värdet. Vi använder propan och propen för att egenskaperna är bäst i temperaturerna -8 till +60.

Vad är f-gas­förord­ningen?

F-gasförordningen är en förordning av EU som reglerar olika växthusgaser. Den har en stor påverkan på vår bransch eftersom f-gaser används utbrett i kyl- och värmepumpsanläggningar.

Vill du veta mer om f-gasför­ordningen?

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har tagit initiativ till att skapa en hemsida där de beskriver allt du behöver veta om f-gasförordningen.

I takt med att det den totala mängd koldioxidekvivalenter på sålda f-gaser justeras ner, kommer allt fler köldmedier med höga GWP värden i förhållande till årsmedelvärdet successivt att påverkas. I ett första skede med prisökningar och med största sannolikhet därefter med brist.

alltomfgas.se

Är du redo att ta klivet mot ett klimatneutralt samhälle?

Då vill vi gärna höra från dig! Vi förstår att det kan finnas en del frågetecken när du står inför att byta ut det du är van vid mot något nytt. Men vi finns här för att besvara alla dina frågor, vare sig det handlar om våra produkter eller om naturliga köldmedier överhuvudtaget.