Välkommen till Enrad Academy

Med våra enkla och förklarande videos lär du dig allt om naturliga köldmedier och hur du installerar och driftar våra propan-aggregat. Här hittar du även information om våra fysiska utbildningar om naturliga köldmedier.

allt du behöver veta

Korta, enkla videoutbildningar

Vi har satt ihop ett antal videos som lär dig grunderna i hur du jobbar med propan och Enrads aggregat. Läs även mer om våra fysiska utbildningar om naturliga köldmedier.

Alternativ för installation av moduler

Här ger vi några alternativ kring hur du kan installera Enrads moduler.

Installation enligt regelverken för propan R290

Lär dig hur du skall hantera undertrycksventilation och utblåsningsledning vid installation av aggregat med brandfarligt köldmedium.

Vår driftsfilosofi

Så föreslår vi att du driftar Enrads aggregat.

Enrad Select

Vill du ta del av fler videos?

Logga in kostnadsfritt på Enrad Select. Där hittar du ännu fler guider och utbildningar – och ännu mer information som är bra att ha.

Utbildning för ert företag

Lär dig mer om naturliga köldmedier

I vår kostnadsfria utbildning får du större kunskap om de regler som gäller vid projektering och installation av kyl- och värmeanläggningar som använder naturliga köldmedier.