Allt du behöver veta om Ammoniak R717

I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om ammoniak R717 och dess användning. Ammoniak är ett köldmedium som används allt mer och därför är det bra att du som är fastighetsägare, konsult eller installatör känner till fördelarna och nackdelarna med R717.

Ammoniak R717 är ett naturligt köldmedium som består av en kväve- och väteblandning. Köldmediet blev populärt under 1930-talet och används idag främst inom industriell kyla, kommersiell kyla och livsmedelsförvaring på grund av dess goda kylegenskaper och energieffektivitet. Ammoniak R717 är ensam om att tillhöra gruppen NH3-köldmedier och rekommenderas som ersättare för R22, R134a.

Ammoniak R717 – ett miljövänligt köldmedium

Eftersom EU beslutat att fasa ut syntetiska köldmedier på grund av dess höga GWP-värden och utsläpp av PFAS har användning av köldmedier som ammoniak R717 ökat. Med den uppdaterade f-gasförordnigen och förslaget att förbjuda PFAS måste du som fastighetsägare, konsult eller installatör gå över till naturliga köldmedier.

Enligt Allt om f-gas har ammoniak R717 ett GWP-värde på 0, vilket betyder att köldmediet inte har någon negativ effekt på den globala uppvärmningen. Eftersom ammoniak R717 är en helt naturlig gas släpper den varken ifrån sig PFAS-ämnen (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) eller TFA (trifluorättiksyra) vid drift.

Läs mer om andra naturliga köldmedier.

 

Ammoniak R717 och energieffektivitet

Ammoniak R717 klassas som en av de mest effektiva köldmedierna på grund av sin höga termiska ledningsförmåga. Köldmediets effektiva värmeöverföring leder till snabbare och mer kostnadseffektiva kylprocesser. Därför är det vanligt att R717 används i stora industrikylar och kommersiella frysaggregat som kräver både tids- och kostnadseffektiv drift.

 

Nackdelar med ammoniak R717

Köldmediet har en låg brandrisk men kan bilda explosiva blandningar när den kommer i kontakt med luft. Dessutom kan det uppstå korrosion när ammoniak blandas med koppar. Den färglösa gasen tillhör säkerhetsklassen B2L vilket betyder att den är giftig, frätande och har ett högre tryck än andra köldmedier. System som hanterar R717 måste därför tåla det höga trycket och underhållas regelbundet med gasdetektorer för att minimera risken för olyckor. Tack vare köldmediets unika lukt är det lättare att upptäcka läckage av ammoniak jämfört med utsläpp av andra köldmedier.

Ammoniak har en distinkt lukt som gör att läckaget ofta upptäcks innan förhållandena börjar bli farliga. Enligt Naturvårdsverket används Ammoniak också inom industrin vid tillverkning av konstgödsel, salpetersyra, aminer, målarfärg, fibrer, plast, nylon.

Dagens regelverk är omfattande och kraven på säkerhet är höga. Ammoniak är därför ett säkert alternativ för dig som vill välja ett köldmedium för framtiden. Vi på Enrad har lång erfarenhet av ammoniak användning. Kontakta oss på info@enrad.se så hjälper vi dig i omställningen till naturliga köldmedier.

Läs mer om andra naturliga köldmedier:
Propen R1270
Propan R290
Koldioxid R744
Isobutan R600A

Case

The Plus – Världens miljövänligaste möbelfabrik

På bilden ser du The Plus, världens mest miljövänliga möbelfabrik. Läs om hur det gick till när vi på Enrad tog fram en hållbar och energieffektiv lösning för värme och kyla till fabriken.