Allt du behöver veta om propan R290

I den här artikeln lär du dig om för- och nackdelar med propan R290, vilka lagar som påverkar användandet av köldmedier, varför propan R290 är bra för miljön och mycket mer.
Vad är propan för gas? Propan R290 är en kolvätegas och ett så kallat naturligt köldmedium och propan används i många typer av applikationer, till exempel är det vanligt i luftkonditionering, kylskåp, frysar och värmepumpar. I denna grupp ingår även Propylene/Propen R1270 och Isobutan R600A

Lagändringar för köldmedier

Allt fler går över till propan R290 då det är ett miljövänligt alternativ till syntetiska köldmedier. Syntetiska köldmedier har hög global uppvärmningspotential och släpper i vissa fall även ifrån sig miljöfarliga ämnen som PFAS och TFA. Utöver det har den senaste uppdateringen av f-gasförordningen samt EU:s lagförslag om PFAS lett till att många inte ser en framtid för syntetiska köldmedier. Allt detta har lett till att branschorganisationen SKVP valt att avråda från all användning av syntetiska köldmedier.

 

Därför är Propan R290 ett miljövänligt köldmedium

Det miljövänliga aspekterna i att välja köldmedium blir allt viktigare och där ligger kolvätegas bäst till ihop med CO2 och Ammoniak. Gasen har nämligen ett mycket lågt GWP-värde. Global Warming Potential är ett mått på hur mycket en gas bidrar till växthuseffekten. Ju högre GWP, desto större negativ påverkan har gasen på klimatet. Propan R290 har ett mycket låg GWP på 1 enligt allt om f-gas, vilket är betydligt lägre än många andra köldmedier som används idag. Ett GWP-värde på 1 kan anses vara försumbart för klimatet medan andra syntetiska köldmedier har GWP-värden på flera tusen och belastar klimatet på ett mycket oroande sätt.

 

Propan R290 och energieffektivitet

Som nämnt är propan R290 även ett mycket energieffektivt köldmedium. Det kan absorbera och avge värme snabbt, vilket gör att det krävs mindre mängd av gasen för att kyla ett område. Det ger lägre energianvändning och innebär så klart lägre kostnader för den som använder det.

 

Nackdelar med Propan R290

Men vad finns det för nackdelar med propan R290? Den vanligaste man brukar peka på är att det är brandfarligt. Gasen är helt enkelt lättantändlig. Det här är dock inget problem. I alla anläggningar med propan som köldmedium måste man enligt regelverken ha rätt säkerhetsanordningar som t.ex. gasdetektorer och ventliationsanordningar. Faktum att dessa anläggningar är säkrare än många andra tillfällen då du hanterar gas. Hur gör du till exempel med gasolen till din grill eller när du lastar gastuben i bagaget till bilen? Fyllnadsmängden gas i en applikation med propan är oftast mindre än gasoltuben till din grill, men hanteras med långt mycket högre säkerhet varför anläggningar med propan är mycket säkra att använda.

Är du intresserad av att ställa om till naturliga köldmedier som propan R290? Kontakta oss på info@enrad.se så hjälper vi till.

Läs mer om andra köldmedier:
Propen R1270
Ammoniak R717
Koldioxid R744
Isobutan R600A

Så jobbar vi med standarder och säkerhet för propan R290

Case

The Plus – Världens miljövänligaste möbelfabrik

På bilden ser du The Plus, världens mest miljövänliga möbelfabrik. Läs om hur det gick till när vi på Enrad tog fram en hållbar och energieffektiv lösning för värme och kyla till fabriken.

 

Dimensionera och läs allt om våra aggregat i Enrad Select

I Enrad Select kan du: 
  1. Använda vårt beräkningsprogram för prediktivt arbete på kyl- och värmesystem
  2. Dimensionera värmepumpar och kylmaskiner
  3. Hitta all dokumentation på våra maskiner
  4. Läsa mer om installation och igångkörning
  5. Se utbildande filmer på hur du ställer in samt testar gasdetektor och högtryckswatt
  6. Dimensionera utloppsledning och ventilation