Vägledning vid val av köldmedium

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP, släppte i början av februari 2023 en skrift med rekommendationer vid val av köldmedium. I dokumentet ger de tydliga rekommendationer för naturliga köldmedier och avråder tydligt från att använda syntetiska köldmedier. Skriften fick starka reaktioner i branschen när den släpptes och SKVP har nu gått ut med en uppdaterad version av skriften.

Citat från tidningen Kyla & Värme.

– Vi ser att de lagförslag som ligger på bordet kan leda till kraftigt begränsade möjligheter att underhålla aggregat med syntetiska köldmedier de kommande åren, vilket inte bara kommer påverka prisnivåerna för sådana köldmedier utan även sätter frågetecken kring den ekonomiska livslängden för system som använder dessa.

En nyinstallation med en kalkylerad teknisk livslängd på 10-15 år behöver kanske bytas ut och ersättas betydligt tidigare än så, vilket kräver ytterligare investeringar. Det är med andra ord inte bara miljö- och klimatmässiga fördelar som de naturliga köldmedierna erbjuder utan de ger även en mer förutsägbar ekonomi.”

Viktor Ölén, teknisk expert hos Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Digitala utbildningar

Vill du lära dig mer om naturliga köldmedier?

I vår kostnadsfria utbildning får du större kunskap om de regler som gäller vid projektering och installation av kyl- och värmeanläggningar som använder naturliga köldmedier.