Veiledning for valg av kuldemedium

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP, ga i begynnelsen av februar 2023 ut et dokument med anbefalinger ved valg av kuldemedium. I dokumentet gir de klare anbefalinger for naturlige kuldemedier og fraråder tydelig bruk av syntetiske kuldemedier. Dokumentet fikk sterke reaksjoner i bransjen da det ble utgitt og SKVP har nå gitt ut en oppdatert versjon av dokumentet.

Sitat fra det svenske magasinet Kyla & Värme.

«Vi kan se at den foreslåtte lovgivningen kan føre til svært begrensede muligheter til å forsyne aggregater med syntetiske kuldemedier i de kommende årene, noe som ikke bare vil påvirke prisnivået på disse kjølemidlene, men også stille spørsmål om den økonomiske levetiden til systemer som bruker dem.

En ny installasjon med en beregnet teknisk levetid på 10 til 15 år må kanskje erstattes mye tidligere enn det, noe som krever ytterligere investeringer. Dette betyr at naturlige kuldemedier ikke bare gir miljømessige og klimarelaterte fordeler, men de gir også en mer forutsigbar økonomi.»

Viktor Ölén, teknisk ekspert ved den svenske foreningen for kjøle- og varmepumper

Nettkurs

Ønsker du å lære mer om naturlige kuldemedier?

Vårt gratis opplæringskurs gir en bedre forståelse av forskriftene som gjelder for utforming og installasjon av kjøle- og varmeanlegg som bruker naturlige kuldemedier.