Veiledning for valg av kuldemedium

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP, släppte i början av februari 2023 en skrift med rekommendationer vid val av köldmedium. I dokumentet ger de tydliga rekommendationer för naturliga köldmedier och avråder tydligt från att använda syntetiska köldmedier. Skriften fick starka reaktioner i branschen när den släpptes och SKVP har nu gått ut med en uppdaterad version av skriften.

Sitat fra det svenske magasinet Kyla & Värme.

«Vi kan se at den foreslåtte lovgivningen kan føre til svært begrensede muligheter til å forsyne aggregater med syntetiske kuldemedier i de kommende årene, noe som ikke bare vil påvirke prisnivået på disse kjølemidlene, men også stille spørsmål om den økonomiske levetiden til systemer som bruker dem.

En ny installasjon med en beregnet teknisk levetid på 10 til 15 år må kanskje erstattes mye tidligere enn det, noe som krever ytterligere investeringer. Dette betyr at naturlige kuldemedier ikke bare gir miljømessige og klimarelaterte fordeler, men de gir også en mer forutsigbar økonomi.»

Viktor Ölén, teknisk ekspert ved den svenske foreningen for kjøle- og varmepumper

Nettkurs

Ønsker du å lære mer om naturlige kuldemedier?

Vårt gratis opplæringskurs gir en bedre forståelse av forskriftene som gjelder for utforming og installasjon av kjøle- og varmeanlegg som bruker naturlige kuldemedier.