Morgendagens kjølemaskiner og varmepumper

Vi har lang erfaring med å utvikle kjølemaskiner og varmepumper som bruker naturlige kuldemedier. Vi blir med kundene våre i kampen for et bedre miljø ved å tilby bærekraftige, energieffektive løsninger.

Vi gir aldri opp

Klimaendringer er et faktum, og hvis vi ikke klarer å gjøre noe med det nå, vil det snart være for sent. Likevel er det mange som fortsatt er mot naturlige kuldemedier, selv om de er et av de viktigste valgene vi kan ta for miljøet.

Vår misjon er å tilby miljøvennlige kjølemaskiner og varmepumper, og å spre ordet om naturlige kuldemedier og energieffektivitet. Kjøp av kjøleanlegg og varmepumper som er skadelige for miljøet og vil være ulovlige om noen år, gir ingen økonomisk mening, og det er heller ikke bra for planeten vår. Vi må utarbeide en ny, bærekraftig industristandard, der miljøet alltid har en gitt plass i diskusjoner når vi installerer nye kjøle- og varmepumpeenheter.

Fordi vi vet at i fremtiden vil naturlige kuldemedier være det eneste alternativet.

Naturlige kuldemedier siden 2008

Allerede tilbake i 2008 så vi at det måtte gjøres noe i kjøle- og varmepumpeindustrien for å redusere skadelige utslipp til miljøet vårt. Så vi begynte en målrettet jobb med propan og har fortsatt siden.

Vi har utviklet maskinene de siste 14 årene for å oppnå de høye standardene de har i dag. Ingen andre i Sverige har jobbet så målrettet så lenge med propan, og vi vil fortsette å kjempe for et bedre klima i mange, mange år fremover.

Bli en del av Enrad og gjør en reell forskjell for klimaet