EU:s gröna giv – klimatvänliga köldmedium centralt

Det händer väldigt mycket inom klimatområdet och EU har de senaste åren presenterat många stora initiativ inom ramen för den gröna given med ambitionen att bli världens första helt klimatneutrala region. Utfasningen av f-gaser är en central del.
EUs gröna giv ska sänka klimatutsläppen rejält

FN har satt målet om max 1,5 graders uppvärmning men IPCC, FN:s klimatpanel, anser att världen gör allt för lite för att nå det målet. För ungefär ett år sedan så släppte panelen en dyster rapport där man kunde konstatera att växthusgaserna fortsätter att öka och att takten samt omfattningen av både pågående samt planerade initiativ är alldeles för långsam för att hantera klimatförändringarna.
”Målet om att hålla uppvärmningen till 1,5 grader över förindustriella nivåer kräver djupa, snabba och varaktiga minskningar av växthusgasutsläpp inom alla sektorer. Utsläppen borde redan nu minska och kommer behöva halveras nästan till 2030 för att uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader”, skriver panelen.

F-gaser och växthuseffekten

Ovan en graf som visar hur potenta f-gaser är (Källa: EU-kommissionen)

EU vill visa vägen med sin gröna giv

Enligt den gröna given (alla 27 medlemsländer har skrivit på) så ska EU bli världens första helt klimatneutrala region till 2050 och utsläppen av växthusgaser ska år 2030 vara minst 55% lägre jämfört med nivåerna 1990. I februari 2024 så la EU-kommissionen fram ett klimatmål för 2040 som i korthet innebär att nettoutsläppen av växthusgaser ska minska med 90% jämfört med nivåerna 1990. Detta mål ska tröskas igenom både i EU-länderna men även i Europaparlamentet.

Utfasningen av F-gaser (fluorerade växthusgaser) som används i bland annat kyl- och värmeanläggningar är ett av EU:s stora prioriterade områden. F-gaser bidrar till klimatförändringarna genom att fånga upp värme i jordens atmosfär (växthuseffekten). Vissa F-gaser kan finnas kvar i atmosfären under lång tid, upp till århundraden, och bidrar därför till växthuseffekten under en längre period. Även i mindre mängder kan F-gaser ha en betydande uppvärmningseffekt, vars konsekvenser inkluderar förändrade vädermönster, stigande havsnivåer och störningar i ekosystem världen över. Andra negativa konsekvenser av f-gaser är PFAS-föroreningar. F-gasers negativa klimatpåverkan beräknas via GWP (Global Warming Potential).

Vi på Enrad har skrivit och poddat mycket om f-gasförordningen, och i den reviderade förordningen är målet nu att förebygga utsläpp av CO2 med 310,000,000 ton fram till 2050. Enrad anser att f-gasförordningen borde ha skärpts ytterligare.

”Dessa nya regler är de mest ambitiösa i världen. De kommer att undvika användningen av gaser som värmer planeten i produkter såsom kylsystem, värmepumpar, luftkonditioneringsutrustning och aerosolsprayer, vilket gör dem mer klimatvänliga. Samtidigt kommer dessa regler att stimulera innovation och skapa nya möjligheter för EU-industrin, och medborgarna kommer att dra nytta av användningen av toppmoderna teknologier”, säger EU:s klimatkommisionär Wopke Hoekstra.

Utsläpp av f-gaser inom EU

Utsläppen från f-gaser minskar (Källa: EEA)

Klimatfond till energiprestanda

EU:s gröna giv består av väldigt många delar som spänner över stora delar av samhället. Vissa delar är ute för förhandling men många paket är redan antagna. Nedan kommer en kort sammantfattning kring klubbade och godkända beslut i vad man kallar 55%-paketet som refererar till utsläppsminskningen fram till 2030.

EU:s gröna giv – lista på antagna insatser

• Reformering av EU:s utsläppshandelssystem för att begränsa och sätta en prislapp på utsläppen och skapa investeringar i den gröna omställningen

• Nytt utsläppshandelssystem i EU för byggnader och vägtransportbränslen

• Social klimatfond (om EUR 68 miljarder)

• Ny förordning om ansvarsfördelning

• Förordning om markanvändning, skogsbruk och jordbruk

• Normer för koldioxidutsläpp från personbilar och skåpbilar

• Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid

• Direktivet om förnybar energi

• Direktivet om energieffektivitet (Här har vi tidigare skrivit om REpower EU)

• Förordningen om infrastruktur för alternativa bränslen

• Förordningen om RefuelEU Aviation

• Förordningen om FuelEU Maritime

• Direktivet om byggnaders energiprestanda

• Uppdaterade EU-regler om att fasa ut fossila bränslen från gasmarknaderna och främja vätgas

• EU:s metanförordning för energisektorn

Digitala utbildningar

Vill du lära dig mer om naturliga köldmedier?

I vår kostnadsfria utbildning får du större kunskap om de regler som gäller vid projektering och installation av kyl- och värmeanläggningar som använder naturliga köldmedier.

 

Två hållbara lösningar för dina behov

Compact Chiller

Vätskekyleaggregat / Värmepump
Komplett system som tar mindre plats

Enrad Modulserie

Vätskekyleaggregat / Värmepump
Komplett aggregat med säkerhetsutrustning