Francks Kylindustri

Da Viktor, prosjektleder i Francks Kylindustri, fikk en forespørsel fra dagligvarebutikken ICA i Södertälje om en bærekraftig løsning for kjølerne sine, ba han oss om å hjelpe ham.

Jevn

RASK OG ENKEL LEVERING OG INSTALLASJON

Modulær

Modulære enheter som enkelt kan oppgraderes

Utfordring

EN BÆREKRAFTIG LØSNING

Viktor Jonsson er prosjektleder i Francks Kylindustri, som installerer kjølemaskiner og varmepumper for bedrifter i mange forskjellige bransjer. Da en ICA-butikk i Södertälje måtte erstatte kjøleanlegget, så de seg rundt etter en bærekraftig løsning med naturlig kuldemedium som også var energieffektiv. Det var da Viktor kontaktet oss.
«Flere kunder krever naturlige kuldemedier og bytter til bærekraftige alternativer for sine kjølemaskiner og varmepumper. Enrad har kommet lengst i Sverige innen dette, og derfor kontaktet jeg dem.

Løsning

NATURLIGE KULDEMEDIER

Viktor spår at innen ti år vil alle ICA-butikker ha erstattet sine gamle enheter med nye, bærekraftige enheter som bruker naturlige kuldemedier.

– I henhold til det nye EU-direktivet må vi være klare innen 2030, og da må alle gamle enheter erstattes av anlegg som bruker naturlige kuldemedier. Hos ICA har ni av ti butikker retningslinjer som krever lave GWP-verdier og der en viss grense ikke kan overskrides.

Hvis du vil finne ut mer om naturlige kuldemedier og EU-direktivet, kan du lese om det her.

Enrad har kommet lengst og er best i Sverige når det gjelder bærekraftige løsninger. Selv om det kan være litt dyrere enn andre løsninger, koster det beste alltid mer. Og til syvende og sist betyr det mest bærekraftige alternativet alltid besparelser.

Viktor Jonsson

Resultat

RASK, JEVN INSTALLASJON

ICA kontaktet Viktor om våren da det allerede var varmt ute, og de trengte en rask løsning for kjølemaskinen. Fordi all produksjonen vår foregår i Sverige, kan vi levere raskt og fleksibelt.

– Jeg har aldri opplevd en så problemfri installasjon før. Enrads løsning eliminerer behovet for å erstatte så mange komponenter. De nye enhetene er kompatible med de gamle enhetene, og delene er enkle å skifte ut. Det handler egentlig bare om å koble til rørene, så er du i gang.

Er du klar for å krysse terskelen til et klimanøytralt samfunn?

Da vil vi gjerne høre fra deg! Det er naturlig å ha noen spørsmål når du erstatter noe du er vant til med noe nytt. Men vi er her for å svare på alle spørsmålene dine, enten de handler om produktene våre, eller naturlige kuldemedier generelt.

Verkstadsgatan 10
504 62 Borås
+46 (0)33 297550

Kundesak / The Plus

Verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk

«The Plus» – verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Dette skjedde da Enrad utviklet en bærekraftig og energieffektiv løsning for oppvarming og kjøling av fabrikken.