Bolagsinformation

Styrelsen

Jakob Granström, f. 1969. Styrelseordförande

Högskoleingenjör, energiteknik, Mälardalens högskola. Fil. Kand. i företagsekonomi, Handelshögskolan i Umeå/Mälardalens högskola. Civilingenjör maskinteknik, kraft och värmeteknologi, Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Reservofficer i armén. Managmentkonsult hos ManTec AB och Accenture. Chefsbefattningar inom Johnson Controls under tio år. Under sex år fram till 2012 olika VD-befattningar inom Carrier. Numera konsult i egen verksamhet.
Aktieinnehav: 0 aktier

Carl-Johan AhlCarl-Johan Ahl, f. 1977. Styrelseledamot

Gymnasietekniker. Har under 18 år innehaft olika tekniska befattning inom Ericsson i Borås. Numera anställd på Aluwave AB som för leverantörer i Sverige och Kina.
Aktieinnehav: 0 aktier

Frank HallbergFrank Hallberg, f.1962, Styrelseledamot

Entreprenör som startat och byggt upp flera företag sedan 1991. Har sålt bolagen Videoidè Reklamfilm AB, Papperscentralen i Skene AB och Vilénbdinolagen i Borås AB. Åren 2007-2010 VD i Enrad AB. År 2009-2016 VD i ADinQ AB, numera VD i Notify AB. Är väldigt engagerad i flera ideella uppdrag och varit drivande i uppstarten av både Häggådalens Fiber och Getteröns Fiber i byggandet av fibernät på landsbygden. Är sedan i mars 2017 styrelseordförande i Företagarna Borås efter att tidigare varit ledamot, suppleant och vice ordförande i föreningen.
Aktieinnehav: 107 200 aktier via eget bolag.

Peter Tunstad JohanssonPeter Tunstad Johansson, f. 1965. Styrelseledamot

Gymnasietekniker med ekonomistudier vid Handelshögskolan i Göteborg. Under 1986-1989 mätingenjör och konstruktör inom microvågsteknik vid Ericsson Microwave Systems AB. Därefter teknisk säljare hos OEM Automatic AB. Har även haft ledande befattningar hos Ranatec AB, MF Partner och Quick Coupler Technology AB. Sedan 2011 anställd med ledande befattningar i Aluwave AB.
Aktieinnehav: 3 000 aktier via bolag.